Ud i Fremtiden

- Bogen for unge med særlige behov 2020

 

Læs bogens første 30 sider her

 

Et uundværligt opslagsværk for familier med udfordringerne inde på livet og for professionelle der har deres virke inden for dette område!

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” er grundbogen for den unge og forældrene, når perioden fra grundskolen og ind i voksenlivet skal lægges til rette.

Bogens fokus og indhold er blevet opdateret og udvidet betydeligt for at imødekomme ønsker fra brugerne, både de professionelle fagpersoner og fra private pårørende til børn og unge med særlige behov.

Bogen indeholder oplysninger om uddannelses- og opholdssteder og bosteder, hjælpemidler til dagligdagen og undervisningsbrug, rådgivning, samt jobmuligheder i form af særlig tilrettelagt beskæftigelse.

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” handler om mulig-hederne for uddannelse og beskæftigelse for den store gruppe unge med funktionsnedsættelser, der ikke har helt den samme vifte af muligheder for ungdomsuddannelser som de fleste har. 

Det er meget vanskelige valg om uddannelse, bolig og senere også beskæftigelse, der skal træffes af den unge, som regel sammen med forældrene. Og der er en jungle af bestemmelser og regler, man skal finde rundt i.
Gruppen af unge med særlige behov omfatter unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge har et rets-krav på en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – forkortet STU. 


STU er hjørnestenen i uddannelsen af unge med særlige behov. Bogen tager derfor udgangspunkt i STU og gennemgår uddannelsen fra alle vinkler, herunder visitation til STU, den individuelle uddannelsesplan, indstilling, beslutning, justering, koordinering af uddannelse og botilbud, undervisningstimetallet på STU, afbrydelse og genoptagelse af ungdomsuddannelsen og kompetencepapiret.

Bogen har et omfattende regionalt opdelt register over uddannelsessteder for STU i hele landet.
Spørgsmålet om egen bolig bliver aktuelt for mange unge i forbindelse med STU-forløbet. Bogen gennemgår de forskellige boformer og har i registret også botilbud med fra hele landet, især i tilknytning til STU.
Efter afsluttet STU skal den unge videre ud i fremtiden, nogle i fortsat uddannelse, andre i beskæftigelse. Bogen gennemgår de forskellige former for beskæftigelsesmuligheder for unge med funktionsnedsættelser og omtaler virksomheder, der har særligt fokus på denne gruppe unges vej ind på arbejdsmarkedet. 


Forberedende Grunduddannelse - FGU - er en ny uddannelse fra 2019, der forbereder unge på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.  FGU er sammensat af forskellige kendte elementer fra tid-ligere uddannelse, som har fået ny struktur og rammer, og med nye muligheder for fleksibilitet. FGU bliver gennemgået grundigt i et nyt kapitel i bogen.
 

Alle unge med særlige behov har retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Bogen for unge med særlige behov kan hjælpe med at finde rundt i lovgivningen og de mange tilbud.

– Oplysninger om gymnasier og andre ungdomsuddannelser med specielle forløb.
– Job- og karrieremuligheder efter endt STU-forløb.

Bogen omhandler bl.a.:

  • Ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov
  • Specialefterskoler og andre tilbud
  • Information om rådgivning og klageadgang
  • beskrivelser af procedurer, rettigheder og pligter
  • Beskrivelse af målgruppen
  • Oversigt over det danske uddannelsessystem
  • Eksempel på uddannelsesplanen på en STU
  • Beskrivelse af kompetencepapiret
  • FGU - Forberedende Grunduddannelse

... og meget andet relevant information i et let og forståeligt sprog.

 

Køb private:

Indbetal beløbet for det ønskede antal bøger på Mobile Pay nr. 78193, i kommentarfeltet skrives samme navn som på bestillingen

Alternativt indbetales beløbet på konto reg.nr. 9173 konto nr. 12100264

 

Køb skoler og virksomheder

Faktura fremsendes pr. mail, hvis der oplyst CVR og / eller EAN-nr. men ovennævnte betalingsmåder kan også benyttes.

 

Bogen fremsendes med GLS, ekspedition normalt ca. 2 dage.

Pris pr. stk.: kr. 244,00

2 bøger: kr. 413,00

3 bøger: kr. 582,00

Tilbud ved køb af 5 bøger: kr. 793,25 (pr. stk. 143,65)

Tilbud ved køb af 10 bøger: kr. 1.342,50 (pr. stk. 126,75,-)

Alle priser er inkl. moms, gebyr og forsendelse.

(Bogens udsalgspris kr. 169,00)

Bestil bogen her »

 

...........................................................................................................................................................................................................................................