...........................................................................................................................................................................................................................................

Ud i Fremtiden - bogen for unge med særlige behov!

Annoncér i 2020-udgaven!

Bogen for unge med særlige behov – udkommer hvert år i august/september – med de senest opdaterede informationer samt oversigt over uddannelses-, opholds- og bosteder, STU, specialefterskoler, produktionsskoler, erhvervsuddannelser, andre uddannelser og muligheder.

Bogen omhandler bl.a.:

  • Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov – STU
  • Produktionsskoler og EGU
  • Voksenundervisning – FVU, AVU og andre muligheder
  • Hvad siger loven – over sat til almindeligt dansk
  • Hvem kan modtage tilbuddene?
  • Uddannelsesplan
  • Økonomi og meget andet

Bogen henvender sig til en bred målgruppe bl.a. fagfolk og pårørende. Derudover er bogen meget brugt på skolekontorer, biblioteker, job- og vejledningscentre mv.

Annoncepriser og formater:

Størrelse

Format: Bredde x højde

Pris kr.

1/3-side

131 x 70 mm

4.950,-  

1/2-side

131 x 100 mm

7.900,-  

1/1-side
(til kant)

131 x 210 mm
(170 x 240 + 3 mm)

13.800,-  

Alle priser er inklusiv 4 farver og ekskl. moms.

Udgivelse og deadlines:

  Udkommer

  Annoncebookning

  Materiale

  ultimo august

  15. maj

  1. juni

– ret til ændringer forbeholdes...

...........................................................................................................................................................................................................................................