Ud i Fremtiden - bogen for unge med særlige behov!

Annoncér i 2025-udgaven for skoleåret 2024/25!

 

Bogen for unge med særlige behov – udkommer hvert år i august – med opdaterede informationer inden for nedenstående områder.  

 

Bogen omhandler bl.a.:

 • Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov – STU
 • Efterskoler, frie fagskoler FGU
 • Uddannelsesplanen for 3 årig STU
 • Hvad siger STU-loven – oversat til almindeligt dansk
 • Ungdomsuddannelser med særlige forløb
 • Voksenundervisning – FVU, AVU og andre muligheder
 • Klagemuligheder
 • Hvem kan modtage tilbuddene?
 • Opholds- og bosteder
 • Hjælpemidler
 • STB - Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse efter en STU og andre Job- og karrieremuligheder
 • Uddannelsesplan
 • Økonomi og meget andet

Desuden indeholder bogen detaljerede oversigter over uddannelser, efterskoler, produktionsskoler, gymnasier og ungdomsuddannelser med specielle forløb, erhvervsuddannelser, andre uddannelser samt job- og karrieremuligheder efter endt STU-forløb. 250 sider fyldt med nyttigt inden for området unge med særlige behov.

Bogen henvender sig til en bred målgruppe af bl.a. fagfolk og pårørende. Derudover er bogen ofte brugt på skolekontorer, biblioteker, job- og vejledningscentre mv.

 

Annoncepriser og formater:

Format:  

Annoncemål: bredde x højde

Pris kr.

  1/4-side

    131 x 55 mm el. 63 x 100 mm

   4.450,00

1/3-side

131 x 70 mm

  5.350,00

1/2-side

131 x 100 mm el. 63 x 210

  7.900,00

1/1-side
(til kant)

131 x 210 mm
(170 x 240 + 3 mm)

13.800,00 

Alle priser er inklusiv 4 farver ekskl. moms.


Udgivelse og deadlines:

  Udkommer

  Annoncebookning

  Materiale

Medio august

  1. maj

  15. maj

– ret til ændringer forbeholdes...

...........................................................................................................................................................................................................................................

Kontakt os for information om annoncering!

Tlf. 5627 6444

Kim Ingwersen, kim@ksi.dk

 

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies